Tentoonstellingen


Solo tentoonstelling in het Mosterdzaadje te Santpoort-noord, november 2006.

26 april tot en met 25 juni 2007
Groepstentoonstelling in het Stadspastoraat te Arnhem, Driekoningendwarsstraat 30, 6828EH Arnhem, tel: 026 3513185.